Advenced Open Water Diver programı OWD sertifikalı dalıcıların SSI uzmanlık eğitimlerinden en az dört tanesini başarı ile bitirerek dalış macerasında deneyimli dalgıçlığa terfi etmesini amaçlamaktadır.

Advenced Open Water Diver (AOWD)

Kursun Amacı: Advanced Open Water Diver, OWD Sertifikalı dalıcıların 4 farklı Specilalty Kursunu tamamlayarak ve genel kurs standartlarını yerine getirdikten sonra çok kolay ulaşabilecekleri bir derecedir. Eğer daha önce bir Specialty kursuna katılmadıysanız SSI Specialty programlarına katılmanız gerekmektedir.

UW Photography, Equipment Techniques ve Enriched Air Nitrox Specialty Programları dalışzız tamamlanabilmektedir. Ancak dalışsız tamamlanabilen Specialty Programları, Advanced Open Water Diver ve Master Diver derecelerine geçiş için kabul edilmezler.

Kursun Hedefi: Bu programa katılan öğrenciler değişik dört SSI Specilalty kurslarını basarî ile tamamlamış. OWD sertifika sahibi dalıcıların bir üst seviye olan AOWD seviyesine yükselmelerini sağlamaktır.

Sertifikalandırma: Sertifikalandırma için aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

 • Open Water Diver Sertifikası Sahibi Olunması,
 • Almış olduğu özel Specilalty eğitimlerinin sertifikaları (Dört adet Specialty Diver Sertifikası) VEYA Advanced Adventurer Diver (AA) Sertifikası,
 • SSI Dive Loglarinda 24 Adet Kayıtlı Dalış olması,
 • 15 yasında olunması gerekmektedir.

Program Gereklilikleri: SSI Advanced Open Water Diver standartları.

Akademik Teori Bölümü: Gerekli olduğu durumlarda OWD ve Özel Specilalty eğitim Kitap ve DVD’lerinin gözden geçirilmesi.

Su Becerileri: Son 6 ay içeresinde kayıtlı dalışının olmaması durumunda Scuba Skills Update programına katılması tavsiye edilir.

Başka Bir Sistemden SSI Advenced Open Water Diver (AOWD) Yatay Geçiş (Crossover) Şartları

Experienced Advanced Diver Test Standartları (Deneyimli Dalıcı) : Bu programın amacı, başka bir eğitim sisteminden sertifikalı olanları, ticari, bilimsel ya da askeri dalış eğitimi almış olanları, kısmi olarak başka bir aktif dalış eğitmeni tarafından eğitilmiş olanları ve uzun zamandır çok az bir eğitimle dalış yapan deneyimli dalıcıları keyifli ve efektif bir yöntemle SSI Advanced Open Water Diver olarak sertifikalandırmaktadır.

Bir dalıcının bu programa katılmaya hak kazanması için

 • OWD veya eşdeğeri bir sertifikaya sahip olması,
 • En az 12 yasında olması,
 • En az 24 Kayıtlı dalışı olması,
 • En az 4 Specialty alanında aldığı eğitimleri ve yaptığı dalışları yazılı olarak bildiren bir bildirimi imzalaması gereklidir.
 • Bu gereklilikler yerine getirilmezse dalıcı SSI AOWD derecesinin tüm gerekliliklerini yerine getirmelidir.
 • Başka bir eğitim sisteminden sertifikalı bir dalıcının sertifikasının SSI denkliğini istemesi durumunda sertifikasını göstermesi ve son 12 ay içinde yaptığı en az kayıtlı 4 açık deniz dalışını belgelemesi gerekmektedir.

Veya; Sertifikasını göstermek ve Scuba Skills Update programını tamamlamak zorundadır.

Yukarıda belirtilen ön gerekliliklere sahip olmayan deneyimli dalıcılar, genel standartları yerine getirerek ve Experienced Diver Test Programına katılarak SSI Advanced Open Water Diver olabilirler.

SSI Advenced Open Water Diver (AOWD) Yatay Geçiş (Crossover) Uygulanacak Program; Experienced Diver Test Programı

 • Dalıcının deneyimli olduğunu söylediği 4 Specialtynin dalış güvenliği ile alakalı yazılı veya sözlü sınavı,
 • Eğer son 12 ay içinde kayıtlı 4 açık deniz dalışını ispatlayamamışsa, deneyimli olduğunu söylediği 4 Specialty dalışının becerilerinde kapsayan en az 2 açık deniz dalışı yapmalıdırlar.
 • Genel standartlardaki gereklilikleri yerine getiren ve bilgi sınavı ile açık deniz beceri performanslarını tamamlandığında SSI AOWD sertifikası verilmektedir.

Advenced Open Water Diver (OWD) Sertifikası Sahibi Bir Dalıcı,

Bu programı basarı ile tamamlamış, yetişkin bir balık adam olarak donanımlı, bilgili ve gittiği dalış noktalarında saygınlık görmektedir.Bu programı bitiren katılımcı bir üst seviyeye geçmek için hazırlıklarını tamamlamış ve bir üst seviye olan Master Diver (MD) seviyesine bu sertifikasyon ile basamak oluşturmuştur.

Advenced Open Water Diver (OWD) Standartları

Eğitmen: Aktif SSI Open Water Eğitmeni veya daha yüksek seviyedeki eğitmen programın sertifikasyonu için scuba becerilerini direk gözetimde izleme ve değerlendirme zorundadır .
Bunun bir tek istisnası 4 numaralı derin su eğitim dalışıdır. Eğer bu dalışta Navigasyon uygulaması yapılacaksa eğitmen en direkt gözetimde olabilir.
Ekipman: Open Water Diver Eğitiminin katılımcıları diğer SSI dalış programlarındaki öğrenci dalıcılar için gerekli olan ekipmanlara sahip olmalıdır. Genel Eğitim Standartların bakınız .
Müfredat: Bu programın bilgi ve becerileri “SSI Open Water Eğitmen El Kitabı ” ve SSI Open Water Dalıcı Program öğrenci materyallerinde verilmiştir.
Amaç: Open Water Dalıcı programın amacı dalıcı olmayanlara gerekli eğitimin verilerek kendisinle eşit kalifikasyonda bir dalıcı ile bağımsız olarak dalabilmesini sağlayacak eğitimi vermektir.
Asgari Yaş: Open Water Dalıcı programına minimum katılım yaşı 15’dir. Jünyor Scuba Dalıcı programına minimum katılım yaşı 10’dur.15 yaşın altındaki katılımcıların bu eğitime yetişkin bir aile ferdiyle katılması tavsiye edilir.
Ön gereklilikler: Bu programa katılan öğrenciler su adamlığı (suya yatkınlık) ve suda rahatlık konusunda değerlendirmeye alınacak olup şu becerileri göstermelidir: 180 metre satıh yüzmesi, 275 metre maske, palet şnorkel kullanarak yüzme, 10 dakika hayatta kalma yüzmesi (maske palet şnorkel yada her hangi bir yardımcı ekipman olmadan).
Program Süresi: Open Water Dalıcı programı için tavsiye edilen süreler 16–32 saattir. Bütün havuz ve sınırlı su çalışmalarında sureler eğitmen tarafından öğrencinin ihtiyaçları ve yeteneği ve su şartları doğrultusunda ayarlanmalıdır.
Risk Farkındalığı: Bu programın öğrencileri tüm su eğitimlerine başlamadan önce “SSI Risk Awareness DVD” bölüm 1’i., açık deniz dalışlarından önce de “SSI Risk Awareness DVD” bölüm 2’yi izlemelidir. (Eğer katılımcı öğrencilerin dilinde mevcut ve de yasalar gerektiriyorsa).
Eğitim Gereklilikleri: Bu programda sertifikalandırma için 4 açık deniz eğitim dalışı ve şnorkel becerilerinin tamamlanması gereklidir. Aynı gün içinde 3 açık deniz dalışından fazlası yapılamaz. Bu üç açık deniz dalış eğitim ve sualtı gezisi dalışlarının herhangi birisinin kombinasyonundan oluşabilir. Sertifikasyon öncesinde 4 açık deniz dalışının toplam zamanı en az 80 dakika olmalıdır.SSI Jünyor dalıcıların (12-14 yaş) günlük eğitim dalışı saysının 2 den fazla olmamasını şiddetle tavsiye eder.
NOT: Eğer bir günde Jünyor( 12-14 ) dalıcılar için 3 dalış planlanmaktaysa en derin dalış 12 metreyi ve dalış süresi olarak 20 dakikayı aşmamalı ve yüzey beklemeleri her dalıştan sonra 2 saatten az olmamalıdır.
Sıralama: OpenWater Dalıcı Eğitimi açık deniz eğitim dalışlarından 1.ve 2. dalış; akademik kısımların ve havuz gerekliliklerinin Bölüm 1-3 e kadar olan tamamlandıktan veya aşıldıktan sonra yapılabilir. Open Water Dalıcı Eğitimi açık deniz eğitim dalışlarından 3.ve 4. dalış; akademik kısımların ve havuz gerekliliklerinin Bölüm 4-6’ya kadar olan tamamlandıktan veya aşıldıktan sonra yapılabilir. Şnorkel becerileri açık deniz dalışları ile kombine edilerek uygulanabilir. Bir dalışta gerekli becerilerin tamamını başaramayan öğrenci bunları aynı gün bir başka dalışta ya da bir başka günkü dalışlarda tamamlayabilir.ilave dalışlar tavsiye edilir.
Azami Derinlik: İlk iki açık deniz dalışı 5–12 metreler arasında yapılmalıdır. Diğer eğitim dalışları ise 5–18 metreler arasında yapılmalıdır. 10-11 yaşındaki katılımcılar için Azami derinlik 12 metredir.