serbest-dalis-01İnsanın inanılması güç derinliklere nefesini tutarak daldığı serbest dalış sporunun tarihi çok eskilere dayanır. Sualtı avcılığı ile insanların geçimini sürdürmeleri amacıyla başlayan bu spor sualtı avcılığının çok ötesine geçip günümüzde limitlerini keşfetmek
isteyen bir grup serbest dalıcı tarafından ayrı bir boyut kazanmıştır.Bu sporun ilginç doğası adrenalin peşinde maceracı gençlerle, bilimadamlarını aynı anda dehşete düşürmek gibi diğer sporların
sahip olmadığı bir ayrıcalığa sahiptir. Sualtında sınırlarını zorlayan ve bu olağanüstü derinliklere inmeyi başaran dalgıçlar, aynı balina ve yunuslarda gerçekleşen, basınç altında vücudun çökmesini engelleyen eşsiz bazı adaptasyonları yaşıyorlar.

Bu nedenle rekortmen serbest dalıcılar yalnızca çok yetenekli sporcular değil, kendi içlerinde ayrı bir tür gibidirler.

Dünya rekorları resmi olarak 1949 yılında başlamıştır. O zamandan bu yana ancak parmakla sayılabilecek sayıda erkek ve bayan sporcu rekorların seçkin kitabına isimlerini yazdırmayı başardılar. İnsan tarihinin gördüğü ilk rekor 30 metre iken, bundan 52 yıl sonra şu an rekorlar 150 metre gibi bir derinliğe ulaşmış durumdadır.

 

 

SERBEST DALIŞ BRANŞI

A. Deniz Disiplinleri (OUTDOOR):

 1. Sabit Ağırlıklı Apnea (Constant Weight: CWT)serbest-dalis-02
  Dalgıcın kılavuz bir ipi takip ederek derine doğru inmesi ile yapılan serbest dalış disiplinidir. Bu disiplinde dalıcı dalışını iniş ve çıkış sırasında mevcut ağırlığını değiştirmeden ve ipi kullanmadan çift palet/monopalet veya paletsiz olarak gerçekleştirebilir.
 2. Değişken Ağırlıklı Apnea (Variable Weight Apnea VWT)
  Dalgıcın kılavuz bir ipi takip ederek derine doğru bir ağırlık ya da asansör ile inmesi ve bu ağırlık ya da asansörü bırakarak yüzeye çıkarak yapılan serbest dalış disiplinidir. Bu disiplinde dalıcı dalışını çift palet/monopalet veya paletsiz olarak gerçekleştirebilir.
 3. Küp Apnea – Jump Blue:
  CMAS tarafından tanınan, 10 (on) metre derinlikte yer alan her bir kenarı 15 (on beş) metre olan bir kare hat boyunca yapılan serbest dalış disiplinidir.
 4. İp Destekli Apnea (Free Immersion FIM): 
  Dalgıcın kılavuz bir ipi takip ederek derinliğe doğru inmesi ile yapılan serbest dalış disiplinidir. Paletsiz Sabit Ağırlıkta olduğu gibi dalgıç iniş ve çıkışında herhangi bir itici donanım (çift palet ya da monopalet) kullanmaz ancak burada dalgıç iniş ve çıkış sırasında ipi çekerek dalışını gerçekleştirir.
 5. Skandalopetra Apnea: 
  Dalgıç ipe bağlı bir taş (genellikle mermer bir levhadır) yardımıyla hedef derinliğe ulaşmaya çalışır ve ulaştığı derinlikten takım arkadaşı tarafından yüzeye çekilir. Bu disiplinin temelini mesafesi tanımlı ipe bağlı bir taş oluşturur

B. Havuz Disiplinleri (INDOOR):

 1. Dinamik Apnea (Dynamic Apnea with Fins – DNY, Dynamic Apnea without Fins – DNF)
  TSSF tarafından tanınan uzun kenarı en az 50 (elli) metre (paletli/paletsiz branşlar için) ya da uzun kenarı en az 25 (yirmi beş) metre (paletsiz branş için) derinliği en az 1.4 (bir nokta dört) metre olan havuzda yapılan ve sporcunun amacının su altında yatay olarak belli bir mesafeye ulaşması olduğu serbest dalış disiplinidir.
  Çift palet/monopalet veya paletsiz olarak gerçekleştirebilir.
 2. Hız-Dayanıklılık Apnea: Hız-Dayanıklılık Apneası
  Sporcunun belli bir mesafeyi (2×50 m, 8×50 m veya 16×50 m) en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediği serbest dalış disiplinidir. Bu displinde sporcu havuzun bir tam boy mesafesince apnea yüzüşü ve hemen ardından havuzun sonunda opsiyonel pasif dinlenme şeklinde gerçekleştirebilir.
 3. Statik Apnea:
  Sporcunun solunum yollarını suya batırmış bir şekilde, vücudu su içerisinde veya su yüzeyinde kalarak nefesini tutması ile yapılan serbest dalış disiplinidir.